ActiveInvest

Weet kansen te benutten

Allianz ActiveInvest + Dynamic

Actief beheer door specialisten

De fondsen die in Allianz ActiveInvest + worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest +.

Frankfurt skyline

Commentaar op de actuele situatie

Wereldwijde aandelen hebben in februari een deel van hun winst van januari weer prijsgegeven. Aan het begin van de maand trokken de centrale banken in de VS en Europa de rente op met respectievelijk 25 bp en 50 bp, en de hoop dat het einde van de renteverhogingen...

Wereldwijde aandelen hebben in februari een deel van hun winst van januari weer prijsgegeven. Aan het begin van de maand trokken de centrale banken in de VS en Europa de rente op met respectievelijk 25 bp en 50 bp, en de hoop dat het einde van de renteverhogingen in zicht was, werd de kop ingedrukt doordat de economische cijfers beter uitvielen dan verwacht en door de harde toon van de centraal bankiers. Europese aandelen zijn (uitgedrukt in EUR) in februari licht gestegen. De stemming was positief doordat steeds meer beleggers begonnen te geloven dat de regio een recessie kan vermijden en doordat de aardgasprijzen daalden. Uit de economische cijfers bleek dat de bedrijvigheid in de eurozone verder aantrok. Volgens voorlopige ramingen klom de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone van S&P Global van 50,3 in januari naar 52,3 in februari. Europese obligaties boekten in februari verlies. De rente steeg doordat de inflatie in Frankrijk en Spanje hardnekkiger bleek dan verwacht. De Duitse tienjaarsrente steeg op maandbasis met zowat 35 basispunten (bp) tot het hoogste niveau sinds juli 2011. Tegen die achtergrond hebben we de blootstelling aan wereldwijde aandelen en obligaties in euro teruggebracht om het risico in de portefeuille te verminderen, en de kaspositie opgetrokken. We blijven ons per saldo defensief opstellen. Bij de satellietbeleggingen hebben we de positie in aandelen uit de opkomende landen licht verkleind en ook de blootstelling aan grondstoffen verminderd.

Meer tonen Minder tonen

Samenstelling van de portefeuille

Op 22/03/2023

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest + over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Naam van het fonds
Percentage
 • Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR

  Fonds met inkomsten uit verschillende vormen van vermogen dat een long/short-strategie volgt

  Friedrich Kruse

  Kruse, Friedrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei op de lange termijn te creëren. Daarom volgt het een long/short-strategie in verschillende vermogensklassen, waaronder aandelen, obligaties en valuta. Door middel van derivaten, alsmede directe beleggingen en andere instrumenten kan het fonds worden blootgesteld aan vermogensklassen.

 • Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen met een flexibele stijl

  Vosskamp, Patrick

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op de Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR

  Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie

  Thorsten Winkelmann

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op Europese groeiaandelen die op het moment van aankoop een marktkapitalisatie van minimaal 5 miljard EUR hebben. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Global Sustainability - WT - EUR

  Aandelenfonds voor internationale duurzaam beheerde bedrijven

  Miller, Gunnar

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken

  Gregor Rudolph-Dengel

  Rudolph-Dengel, Gregor

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten met een focus op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). Het Fonds focust specifiek op de broeikasgasintensiteit om bij te dragen aan het vormen van een koolstofarmere economie/samenleving. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR

  Aandelenfonds voor wereldwijde groeiaandelen

  Thorsten Winkelmann

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op wereldwijde groeiaandelen. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Global Dividend - I - EUR

  Wereldwijd multiactivafonds dat focust op inkomsten

  Joerg deVries-Hippen

  De Vries-Hippen, Jörg

  Fondsbeheerder

  Het Fonds volgt een flexibele activaspreidingsbenadering die ernaar streeft aantrekkelijke en bovengemiddelde inkomsten te bieden, naast kapitaalgroei op lange termijn. Het belegt wereldwijd in een ruim universum van inkomstengenererende activa, inclusief aandelen met aantrekkelijke en/of duurzame dividenden, vastrentende producten, hoogrentende obligaties, REIT's en andere beleggingen met aantrekkelijke opbrengsten.

 • Allianz Thematica - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie

  Andreas Fruschki

  Fruschki, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op wereldwijde aandelenmarkten en streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille samen te stellen met de nadruk op thema-, sector- en aandelenselectie. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. De blootstelling aan opkomende markten is beperkt tot 50% terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen bedragen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

  Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven

  Heinrich Ey

  Ey, Heinrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op kleine kapitaalvennootschappen die in Europa (m.u.v. Turkije en Rusland) zijn geregistreerd. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR

  Aandelenfonds voor bedrijven uit de sector van de metalen en mijnbouw

  David Finger

  Finger, David

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt op de wereldwijde aandelenmarkten, vooral in het segment van de natuurlijke rijkdommen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl

  Heldmann, Michael

  Fondsbeheerder

  Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Biotechnologie - R - EUR

  Fonds voor internationale biotechnologieaandelen

  Chin, Chris

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt op de wereldwijde aandelenmarkten, vooral in het segment van de biotechnologie. De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Global Equity Insights - WT - EUR

  Wereldwijd aandelenfonds met geconcentreerde portefeuille

  Mark Phanitsiri

  Phanitsiri, Mark

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een geconcentreerde portefeuille met een focus op aandelenselectie samen te stellen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin om op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR

  Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt

  Christian Schneider

  Schneider, Christian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op wereldwijde aandelenmarkten en streeft ernaar een geconcentreerde portefeuille op te bouwen met een focus op aandelenselectie. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Smart Energy - IT - USD

  Aandelenfonds voor de energiesector

  David Finger

  Finger, David

  Fondsbeheerder

  Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDG's") van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG's, waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt in bedrijven waarvan de activiteiten zouden moeten profiteren van de uitrol van elektrische voertuigen, energieopslag en de ontwikkeling van hernieuwbare energieën. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz China A Opportunities - WT - EUR

  Aandelenfonds gericht op Chinese A-aandelen

  Anthony Wong

  Wong, Anthony

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op Chinese bedrijven met een grote marktkapitalisatie die als A-aandelen staan genoteerd op de aandelenmarkten van Shanghai of Shenzhen. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds mag worden belegd in aandelenmarkten van de VRC die niet staan genoteerd als A-aandelen van de Chinese aandelenmarkten (bv. Chinese B-aandelen). Maximaal 10% van het vermogen van het fonds mag worden belegd in aandelen buiten de aandelenmarkten van de VRC (bv. Chinese H-aandelen). De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te genereren. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen.

 • Allianz Cyber Security - WT9 - USD

  Fonds voor internationale aandelen uit het thema "cyberveiligheid"

  Swords, Erik

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt in aandelenmarkten wereldwijd en richt zich daarbij op bedrijven die zouden moeten profiteren van of werkzaam zijn in "cyberbeveiliging". Cyberbeveiliging omvat alles van beveiliging van computers en herstel na rampen tot training voor eindgebruikers. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen.

 • ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

  Money Market

  Ozenici, Ali

  Fondsbeheerder

  De doelstelling van het beleggingsfonds is een nettorendement te bieden dat gelijkwaardig is aan of beter is dan de €STR-index (Europese geldmarktindex) over de aanbevolen beleggingsperiode door gebruik te maken van financiële en niet-financiële (maatschappelijk verantwoorde) criteria. Mocht de geldmarktrente een zeer laag niveau bereiken, zouden de door het fonds gegenereerde opbrengsten niet volstaan om de beheerskosten te dekken en zou de intrinsieke waarde van het fonds bijgevolg structureel dalen.

 • Allianz Euro Bond - WT - EUR

  EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum

  Franck Dixmier

  Dixmier, Franck

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. Onder meer hoogrentende bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten kunnen aan de portefeuille worden toegevoegd. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin om op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.

 • Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W - EUR

  Ruim beleggend fonds voor kortlopende EUR-obligaties

  Ralf Juelichmanns

  Juelichmanns, Ralf

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn ten opzichte van de Europese markt voor kortlopende obligaties. Tot 25% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Euro Credit SRI - WT - EUR

  Fonds voor bedrijfsobligaties

  Herve Dejonghe

  Dejonghe, Hervé

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese bedrijfsobligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Bij de selectie van de emittent volgt de fondsbeheerder de SRI-benadering (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) en houdt hij rekening met de volgende waarderingscriteria: maatschappelijk gedrag, naleving van de mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethisch beleid. Tot 10% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in obligaties die geen rating van beleggingskwaliteit hebben, voor zover deze bij de verwerving een kredietwaardigheidsrating van minstens BB- (Standard & Poor's) hebben. Beleggingen in obligaties uit opkomende landen zijn beperkt tot 10% van het vermogen. Posities in vreemde valuta's die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt naar euro. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor Aziatische hoogrentende obligaties in USD

  Tay, Mark

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op de Aziatische markt voor hoogrentende obligaties in USD. De blootstelling aan andere valuta's dan de USD is beperkt tot maximaal 30% van het vermogen van het fonds. Tot 20% van het fonds kan worden belegd in de obligatiemarkten in China. Beleggingen in door vermogen/hypotheek gedekte effecten kunnen eveneens maximaal 20% vertegenwoordigen. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te genereren.

 • Allianz Enhanced Short Term Euro - WT - EUR

  Fonds voor ultrakortlopende EUR-obligaties aangevuld met vastrentende en valutabeleggingen

  Lars Dahlhoff

  Dahlhoff, Lars

  Fondsbeheerder

  Het fonds streeft naar een bovengemiddeld rendement ten opzichte van de euro-geldmarkt. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Met het oog op extra inkomsten kan het fonds blootstelling verwerven aan obligaties en vreemde valuta's of daaraan gekoppelde derivaten, ook als het geen activa bezit die luiden in de betrokken valuta's.

 • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR

  Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration

  Johannes Reinhard

  Reinhard, Johannes

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.

 • Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR

  Fonds voor hoogrentende EUR-obligaties med

  Marioni, Vincent

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op de markt van in euro luidende hoogrentende obligaties. Het fonds richt zich specifiek op emittenten met een hoge CO2-uitstoot om het klimaatbewustzijn te bevorderen. Posities in buitenlandse valuta die meer dan 10% van het vermogen van het fonds bedragen, moeten worden afgedekt naar euro. De beleggingsdoelstelling is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR

  EUR-obligatiefonds met ultrakorte looptijd

  Lars Dahlhoff

  Dahlhoff, Lars

  Fondsbeheerder

  De doelstelling van het fonds is op consequente wijze een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement te genereren dat hoger ligt dan dat van de Europese geldmarkt via een actief beheer. Het fonds streeft ernaar te putten uit een veelheid aan alfabronnen, zoals durationbeheer, rentecurvepositionering, marktsegmentspreiding en emittentenselectie. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Ook vastrentende en valutaderivaten kunnen worden ingezet om het risico-rendementsprofiel te verbeteren. De algemene portefeuilleduration is beperkt tot één jaar. Het fonds kan tot 10% van zijn waarde beleggen in hoogrentende beleggingen en tot 30% van zijn vermogen in opkomende markten.

 • Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR

  Fonds voor inflatiegekoppelde EUR-obligaties

  Gilbert, Ophélie

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties van publieke of privé-emittenten uit ontwikkelde landen. De weging in emittenten van opkomende markten is beperkt tot 10% van het fondsvermogen. Op het moment van de verwerving moeten de obligaties een rating van beleggingskwaliteit bezitten. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei in reële EUR-termen te verwezenlijken.

 • Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR

  EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Mormede MaxenceLouis

  Mormede, Maxence-Louis

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Dynamic Commodities - W9 - USD

  Actieve strategie met participatie in de wereldwijde grondstoffenmarkten

  Frederik Fischer

  Fischer, Frederik

  Fondsbeheerder

  Het doel van het fonds is deel te nemen in het rendement van internationale grondstoffenmarkten. Hiertoe neemt het met name een positie in de dynamische grondstoffenstrategie via derivaten (swaps). De strategie belegt onder andere in breed gediversifieerde grondstoffenindexen. Daarnaast worden er via op de beurs verhandelde grondstoffencertificaten posities genomen in geselecteerde grondstoffen. De weging van de individuele grondstoffen wordt regelmatig aangepast op basis van fundamentele en technische indicatoren, om te anticiperen op de verwachte markt- en prijstrends. De algemene blootstelling van het fonds aan de strategie moet tussen 0 en 150% van zijn vermogen worden gehouden. De liquiditeit die voortvloeit uit de derivatenstructuur wordt belegd in een obligatieportefeuille met een korte duration.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!