ActiveInvest

Weet kansen te benutten

Allianz ActiveInvest + Dynamic

Actief beheer door specialisten

De fondsen die in Allianz ActiveInvest + worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest +.

Frankfurt skyline

Commentaar op de actuele situatie

In mei zaten de wereldwijde aandelenmarkten over het algemeen in de lift. De rally werd aangevoerd door Amerikaanse aandelen dankzij de aanzienlijke winsten van technologiebedrijven, en vooral chipfabrikant NVIDIA, die de winstverwachtingen overtrof....

In mei zaten de wereldwijde aandelenmarkten over het algemeen in de lift. De rally werd aangevoerd door Amerikaanse aandelen dankzij de aanzienlijke winsten van technologiebedrijven, en vooral chipfabrikant NVIDIA, die de winstverwachtingen overtrof. Japanse en Britse aandelen daarentegen lieten een bescheiden stijging zien, terwijl de MSCI Emerging Markets Index onder druk stond door het zwakke rendement van Brazilië en Mexico. IT was de sterkste sector, gevolgd door communicatiediensten en nutsbedrijven. Energie was de enige sector die in het rood eindigde. Het rendement van Europese staatsobligaties was negatief doordat de rente omhoogging vanwege de stijgende inflatie en de loongroei, waardoor de hoop op een snelle renteverlaging door de ECB en de Bank of England werd getemperd. In dit klimaat behaalde het fonds een positief rendement. We hebben onze blootstelling aan aandelen en onze obligatiepositie verhoogd.

Meer tonen Minder tonen

Samenstelling van de portefeuille

Op 13/06/2024

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest + over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Naam van het fonds
Percentage
 • Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR

  Fonds met inkomsten uit verschillende vormen van vermogen dat een long/short-strategie volgt

  Andreas de Maria Campos

  De Maria Campos, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei op de lange termijn te creëren. Daarom volgt het een long/short-strategie in verschillende vermogensklassen, waaronder aandelen, obligaties en valuta. Door middel van derivaten, alsmede directe beleggingen en andere instrumenten kan het fonds worden blootgesteld aan vermogensklassen.

 • Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen met een flexibele stijl

  Vosskamp, Patrick

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op de Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Japan Equity - WT - EUR

  Fonds voor aandelen uit Japan

  Hirayama, Yasuyoshi

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Japan zijn gevestigd. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering.

 • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

  Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven

  Heinrich Ey

  Ey, Heinrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op kleine kapitaalvennootschappen die in Europa (m.u.v. Turkije en Rusland) zijn geregistreerd. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor wereldwijde aandelen met een flexibele stijl

  Vosskamp, Patrick

  Fondsbeheerder

  Het fonds is gericht op de wereldwijde aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR

  Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie

  Giovanni Trombello

  Trombello, Giovanni

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op Europese groeiaandelen die op het moment van aankoop een marktkapitalisatie van minimaal 5 miljard EUR hebben. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl

  Mayer, Florian

  Fondsbeheerder

  Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles US Equity - WT - EUR

  Fonds voor aandelen in de VS met flexibel gebruik van beleggingsstijlen

  Trichur Ramesh, Rohit

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS. Afhankelijk van de marktsituatie kan het fondsbeheer verschillende beleggingsstijlen volgen bij de selectie van individuele aandelen of kan het de onderliggende beleggingsstijloriëntaties breed spreiden. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn en het bevorderen van beleggingen die rekening houden met criteria inzake milieu, maatschappij en corporate governance.

 • Allianz Global Sustainability - WT - EUR

  Aandelenfonds voor internationale duurzaam beheerde bedrijven

  Money, Giles

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR

  Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt

  Christian Schneider

  Schneider, Christian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op wereldwijde aandelenmarkten en streeft ernaar een geconcentreerde portefeuille op te bouwen met een focus op aandelenselectie. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

 • Allianz Thematica - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie

  Andreas Fruschki

  Fruschki, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op wereldwijde aandelenmarkten en streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille samen te stellen met de nadruk op thema-, sector- en aandelenselectie. De blootstelling aan opkomende markten is beperkt tot 50% terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen bedragen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering.

 • Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR

  Aandelenfonds voor wereldwijde groeiaandelen

  Christian Schneider

  Schneider, Christian

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op wereldwijde groeiaandelen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering.

 • Allianz SDG Global Equity - WT9 - EUR

  Fund for global equities with SDG-aligned approach

  Vosskamp, Patrick

  Fondsbeheerder

  The fund invests in the global equity markets and follows a strategy which is aligned with the Sustainable Development Goals (“SDGs”) of the United Nations. As such, fund management focuses on companies providing solutions that create positive environmental and social outcomes via their contribution to one or more of the SDGs with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. For more information on the investment strategy, the permissible asset classes and the sustainability approach, please refer to the sales prospectus. The fund's investment objective is to attain long-term capital growth.

 • Allianz Euro Credit SRI - WT - EUR

  Fonds voor bedrijfsobligaties

  Laetitia Talavera

  Talavera-Dausse, Laetitia

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese bedrijfsobligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Bij de selectie van de emittent volgt de fondsbeheerder de SRI-benadering (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) en houdt hij rekening met de volgende waarderingscriteria: maatschappelijk gedrag, naleving van de mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethisch beleid. Tot 10% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in obligaties die geen rating van beleggingskwaliteit hebben, voor zover deze bij de verwerving een kredietwaardigheidsrating van minstens BB- (Standard & Poor's) hebben. Beleggingen in obligaties uit opkomende landen zijn beperkt tot 10% van het vermogen. Posities in vreemde valuta's die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt naar euro. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR

  Fonds voor hoogrentende EUR-obligaties med

  Marioni, Vincent

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op de markt van in euro luidende hoogrentende obligaties. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Posities in buitenlandse valuta die meer dan 10% van het vermogen van het fonds bedragen, moeten worden afgedekt naar euro. De beleggingsdoelstelling is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Euro Bond - WT - EUR

  EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum

  Franck Dixmier

  Dixmier, Franck

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Onder meer hoogrentende bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten kunnen aan de portefeuille worden toegevoegd. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin om op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.

 • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR

  Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration

  Johannes Reinhard

  Reinhard, Johannes

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.

 • Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond - IT (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor obligaties van opkomende markten

  David Newman

  Newman, David

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uit de opkomende markten die voldoen aan duurzaamheidscriteria (sociaal beleid, mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethiek). Zijn beleggingsdoelstelling is kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR

  Actieve strategie met participatie in de wereldwijde grondstoffenmarkten

  Frederik Fischer

  Fischer, Frederik

  Fondsbeheerder

  Het doel van het fonds is deel te nemen in het rendement van internationale grondstoffenmarkten. Hiertoe neemt het met name een positie in de dynamische grondstoffenstrategie via derivaten (swaps). De strategie belegt onder andere in breed gediversifieerde grondstoffenindexen. Daarnaast worden er via op de beurs verhandelde grondstoffencertificaten posities genomen in geselecteerde grondstoffen. De weging van de individuele grondstoffen wordt regelmatig aangepast op basis van fundamentele en technische indicatoren, om te anticiperen op de verwachte markt- en prijstrends. De algemene blootstelling van het fonds aan de strategie moet tussen 0 en 150% van zijn vermogen worden gehouden. De liquiditeit die voortvloeit uit de derivatenstructuur wordt belegd in een obligatieportefeuille met een korte duration.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!